8-Weekse Mindfulnesstraining MCBS

Mindfulness & Compassion BASED Self-leadership

Heb je ook gehoord dat Mindfulness en Zelfcompassie ook wel Heartfulness  genoemd je goed zou doen en dé manier is om o.a. stress en emotionele pijn aan te pakken waardoor je meer innerlijke rust en balans gaat ervaren? Of heb je een Mindfulnesstraining gevolgd? Maar moeite met Mindfulness te integreren in je dagelijks leven? Heb je de behoefte om met Mindfulness en Zelfcompassie te beginnen of je mindfulness beoefening weer op te pakken en te verdiepen?

Wil je jouw Mindfulness (verder) ontwikkelen via Zelfcompassie naar tot Zelf-leiderschap? Ben je nieuwsgierig naar wat Zelf-leiderschap is. Lees dan rustig even door. 

WAT IS MCBS?®

Vanaf 2011 geef ik Mindfulness-, Compassie- en Persoonlijk Leiderschap trainingen. Ik zie hoe deze trainingen en andere methodes elkaar aanvullen en versterken. Daarom heb ik deze krachten gebundeld in de Mindfulness and Compassion Based Self-leadership training.

STEL JE EENS VOOR HOE HET ZOU ZIJN ALS JE:

 • 's morgens opstaat en gemotiveerd en geïnspireerd uitkijkt naar de dag die voor je ligt;
 • meer rust in je hoofd hebt;
 • stress makkelijker de baas bent;
 • energie en levenslust weer stroomt;
 • bewuster en vrijer keuzes kunt maken;
 • weer richting en zin in je leven ervaart;
 • vertrouwen en hoop hebt en gelukkig bent met jezelf en je leven;
 • makkelijker je gevoel kunt uiten waardoor je meer vrijheid voelt in jezelf en in contact met anderen;
 • ruimte ervaart om je eigen pad te volgen en je passies verder te ontplooien;

De MCBS® training kan jou leren te leven als een levenskunstenaar. Als levenskunstenaar kun je dat wat onder je hardnekkige patronen (ook wel overlevingsmechanismen) zit, gebruiken als ingang om te helen en jezelf bevrijden van wat je tegenhoudt om werkelijk van je leven te genieten. En dat zonder afhankelijk te hoeven zijn van langdurige therapieën, trainingen of medicatie. 
Je gaat ervaren dat juist de (innerlijke) conflicten, stress patronen en moeilijkheden dé ingang is naar het kunnen aanboren en leren inzetten van je volledig potentieel. Dit doen we  met onder andere behulp van de volgende 4 pijlers om te komen tot Zelf-leiderschap, wat ik Levenskunstenaarschap noem.

Deze 4 pijlers leiden tot Zelf-leiderschap

Mindfulness

Mindfulness leert je stil te staan bij het moment, bij de ervaring van het nu. In Mindfulness leer je dat je zelf kunt kiezen hoe je met jouw gevoel omgaat. Je leert om vanaf een afstand naar gevoelens en ervaringen te kijken; om toeschouwer te zijn in plaats van deelnemer. 

Mindfulness leert je om in de Zijn-modus te zijn, om een scheiding te maken tussen voelen/denken en wat er feitelijk is, hierdoor ontstaat er rust en innerlijke ruimte. Dit zal je stress niveau drastisch doen verlagen en ruimte geven om meer te genieten. Echter blijkt dat Mindfulness alleen vaak niet voldoende is. Waar het trainen van Mindfulness eindigt, pakt het training van Compassie het op.

Compassie

In het algemeen kun je zeggen dat mindfulness ruimte geeft. En dat (zelf)compassie deze ruimte vult met warmte. Zelfcompassie is een krachtige en heilzame verdieping op mindfulness.

Zelfcompassie is mededogen voor jezelf. Het is bevorderlijk voor jouw psychische en lichamelijke welzijn. Zelfcompassie is niet egocentrisch. Het zorgt juist voor een gezonde relatie met jezelf. Daardoor ontstaat er ook een grotere openheid en mededogen naar anderen toe. Mindfulness en compassie zijn de houdingsaspecten om tot verbindende communicatie te komen. 

Communicatie

Communicatie en contact met anderen kan geluk, vreugde en plezier opleveren, maar ook stress, onzekerheid en ongemak. Als dit gebeurt, schieten we in de afweermechanismen, sluiten ons af en ervaren het contact als onprettig. Verbindende communicatie helpt je om op een open manier, vanuit je hart, de verbinding aan te gaan. Zowel met de ander als met jezelf. Je leert te communiceren zonder te oordelen en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gevoelens en behoeftes. Wanneer communicatie vanuit patronen een grote bron van stress en emotionele pijn is,  werkt verbindende communicatie helend voor alle betrokkenen. 

Zelf-leiderschap

Zelf-leiderschap is je leven leiden vanuit je ware Zelf, ook wel simpelweg, Het Zelf genoemd. Het is jezelf aansturen en doelen realiseren door je eigen kwaliteiten en talenten te ontdekken en vervolgens effectief in te zetten.

Het Zelf is je ware natuur in tegenstelling tot jouw patronen die we ook wel delen of sub-personen noemen.

De 8 kenmerken en kwaliteiten in het IFS model van Zelf-energie en Zelf-leiderschap zijn:

 • Compassie              (Compassion)
 • Creativiteit               (Creativity)  
 • Verbonden              (Connected)           
 • Vertrouwen             (Confidence)     
 • Kalmte                    (Calm)
 • Helderheid              (Clarity)
 • Moed                      (Courage)
 • Nieuwsgierigheid    (Curiosity)

Deze kwaliteiten komen van nature naar voren wanneer je in Het Zelf bent.

Training Mindfulness and Compassion Based Self-leadership

Deze inzichtgevende, ervarings- en actiegerichte training die leidt tot Levenskunstenaarschap is opgebouwd uit de 4 pijlers:
Mindfulness, ( zelf-) Compassie, Verbindende Communicatie en Zelf-leiderschap

Opbouw van de training:   

De training duurt 8 bijeenkomsten en bestaat uit 4 modules.
Elke module bouwt voort op de vorige module. Ze versterken en verdiepen elkaar. De eerste twee modulen worden geïntegreerd aangboden tot Heartfulness.

Mindfulness

Bijeenkomst 1 en 2 leg of verstevig  je het fundament met Mindfulness.

De belofte van Mindfulness: 

 • Meer bewust zijn van en invloed op je gedachten, reacties, gedrag en emoties;
 • Meer en intenser genieten van het leven;
 • Makkelijker moeilijke keuzes maken. Je ervaart meer keuze vrijheid;
 • Meer energie;
 • Beter omgaan met stress;
 • Betere concentratie;
 • Meer focus, minder piekeren;
 • Bewust van je grenzen en deze kunnen aangeven;
 • Stress-symptomen verminderen (zoals o.a. hoge bloeddruk, vermoeidheid, slapeloosheid);
 • Sterke vermindering van depressieve en angstige gevoelens;
 • Beter kunnen omgaan met (chronische) pijn

Compassie

Bijeenkomst 3 en 4 ga je jouw Compassievolle zelf doen ontwaken en de kwaliteiten van (zelf) Compassie aanspreken.

De belofte van Compassie: 

 • Minder streng voor jezelf zijn, waardoor je makkelijker en gelukkiger door het leven gaat;
 • Een verzachtende invloed op de impact van negatieve gebeurtenissen;
 • Minder angst om fouten te maken en minder angst voor afwijzing;
 • Meer zelfrespect, sympathie en begrip voor eigen tekortkomingen;
 • Een betere zelfzorg en een gezonder eetgedrag;
 • Makkelijker omgaan met lastige emoties, zodat je eerder vriendelijk dan vijandig op situaties reageert;
 • Meer positieve emoties, wijsheid, levensgeluk en optimisme;
 • Meer verbinding voelen met anderen.

Communicatie

Bijeenkomst 5 en 6 ga je leren om Mindfull en Compassievol, in verbinding met jezelf en de ander te communiceren.

De belofte van Verbindende Communicatie: 

 • Zelfs als er emoties spelen, kun je structuur aanbrengen in een gesprek. Zo kun je het doel ervan toch in het oog houden;
 • Het biedt je de handvatten om te luisteren naar de behoeften die verscholen liggen onder een oordeel;
 • Je kunt beter je emoties kanaliseren op een manier die het gesprek niet afbreekt, maar in stand houdt;
 • Het geeft rust omdat je weet dat het mogelijk is om je eigen behoeften te combineren met behoeften van anderen;
 • Je kunt beter in contact blijven met de ander in plaats van je terug te trekken of te verwijten;
 • Helpt je om nieuwsgierig te zijn naar wat jullie beweegt en echt gehoord kunt worden;
 • Milder zijn naar jezelf en de mensen om je heen;
 • Meer harmonie en verbinding voelen;   
 • Het verlagen van de drempel om aan te geven wat je dwarszit.

Zelf-leiderschap

Bijeenkomst 7 en 8 zijn ter integratie om vanuit Zelf-Leiderschap je grootste uitdagingen te transformeren tot innerlijke groei en zingeving. Je gaat jouw innerlijke conflicten, alles wat je groei naar geluk en gevoel van vrijheid (heelheid) in de weg staat, transformeren. Hierdoor ontwaakt je ware natuur: het Zelf. Je gaat ervaren hoe je dat zelf kan doen.

De belofte van Zelf-leiderschap:

 • Het bereiken van innerlijke harmonie;
 • Toegang vinden tot de innerlijke bron van het Zelf;
 • Het aangaan van een dialoog met jouw delen en een relatie met hen op te bouwen. En tegelijkertijd jezelf met geen enkel deel meer te identificeren;
 • Het makkelijker in contact komen met je Zelf, je kern waarin je rust en vertrouwen ervaart;
 • Meer Zelf-geleid zijn in plaats van te handelen en te zijn vanuit patronen;
 • Meer zelfregie; Makkelijker richting geven aan je leven, verantwoordelijkheid kunnen nemen en zelfredzaam zijn; 
 • Meer zelfregulatie. Meer grip hebben op gedachten, emoties en gedrag.

Ter inspiratie, integratie en voorbereiding ontvang je voor- en na iedere bijeenkomst oefeningen en opdrachten in je mailbox.  Denk aan teksten en geluidsbestanden met te volgen oefeningen. 

Door de opdrachten kun je de bijeenkomsten beter verwerken. Zo haal je er nog meer uit en leer je al alles wat behandeld is te integreren in je leven. Je krijgt oefeningen om mindfulness, compassie, verbindende communicatie en Zelf-leiderschap te cultiveren. Ook leer je om meer gebruik te maken van de bron van innerlijke wijsheid. Andere opdrachten zijn er om je beter voor te bereiden op de volgende bijeenkomst.

De laatste vier bijeenkomsten zullen twee deelnemers in het bijzonder de gelegenheid krijgen hun thema uit te werken waarbij de groep zowel een spiegel als een hulpbron zal zijn. 

Weet dat al de 8 Zelf kwaliteiten in potentie al in ons zitten en dat je daar toegang toe kunt krijgen.

Dat helpt  je meer rust in je hoofd, energie, overzicht en vertrouwen te hebben.
Je zult bewuster en vrijer keuzes kunnen maken.
Je zult voluit kunnen leven, met meer focus én in flow.

 

WAAROM WERKEN MET MIJ?

Omdat ik mijn eigen proces ben aangegaan en mijn leerweg tot Psychosociaal Therapeut, Life-Coach en Mindfulness-, Compassie- en Interpersoonlijke Mindfulness Trainer heb gevolgd, heb ik van vele methoden zelf de impact mogen ervaren. Ik heb geleerd de methoden toe te passen en ik heb ze verder ontwikkeld zodat deze elkaar versterken en verdiepen.

Vanaf 2011 geef ik Mindfulness- , Compassie- en Persoonlijk Leiderschap trainingen. 
Ik zie hoe deze trainingen en andere methodes elkaar aanvullen en versterken. Daarom heb ik deze krachten gebundeld in de Mindfulness and Compassion Based Self-leadership training.

De MCBS training kan ook jou leren jezelf te helen en te bevrijden van dat wat je tegenhoudt om werkelijk van je leven te genieten.  In de training leer ik jou hoe je dit zelf kunt doen, zonder afhankelijk te zijn van langdurige therapieën, trainingen of medicatie. Ik heb mijn eigen draken en demonen in de ogen gekeken. Juist daardoor ontwikkelde ik veerkracht, zelfvertrouwen en daadkracht. Hierdoor geniet ik van het leven in het nu! Ik bied jou sleutels om de ware Levenskunstenaar ook in jou te bevrijden!

Hoe zou jouw leven als Levenskunstenaar eruit zien?

Wil jij ook met rust in je hoofd, focus én energie voluit leven in flow? Gun het jezelf om de stappen te zetten om dit te gaan waarmaken!

Meld je nu aan via de aanmeldbutton rechtboven of onderaan de pagina!

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

De training wordt zowel individueel als in groepsverband gegegeven:

INDIVIDUELE TRAINING:

Na de aanmelding neem ik contact met je op om kennis te maken. We bespreken o.a. je doelen, ik geef uitleg over de training om vervolgens te kijken of de training aansluit bij je wensen en verwachtingen.  Is er voldoende een persoonlijke klik? Dan kunnen we samen besluiten of we er voor gaan.  

De training duurt:
8 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Financiële investering:
Particulieren €1080,-  incl. kennismakingsgesprek, lesmateriaal en de audio luister bestanden set.

Zakelijk tarief* €1620,-  excl. BTW
* voor organisaties, ondernemers met een BV of wanneer de training wordt vergoed door werkgever of een instantie.

Je kunt ook met iemand samen de training volgen. Een speciale aanbieding in deze tijd.  Je kan de kosten dan delen. Dan komt er wel 21 % btw per persoon bij. 

Locatie: Valkenswaard. Bij u thuis, dan komt er 50 cent per gereden kilometer bij. 

VERGOEDINGEN

Indien je aanvullend verzekerd bent is het mogelijk dat de Psycho-sociale therapie, dat is waar dit traject onder valt, (gedeeltelijk)  vergoed wordt door de ziektekostenverzekeraar. Klik hier voor meer info. Bij vragen kun je gerust contact met mij opnemen.

GROEPSTRAINING:

Na de aanmelding neem ik contact met je op om kennis te maken. We bespreken o.a. je doelen, ik geef uitleg over de training om vervolgens te kijken of de training aansluit bij je wensen en verwachtingen.  Is er voldoende een persoonlijke klik? Dan kunnen we samen besluiten of we er voor gaan.  

De training duurt:
8 bijeenkomsten van 2,5 uur tot 3 uur.

Aantal deelnemers: We zijn met een kleine groep van rond de 8 tot 10 deelnemers

Financiële investering:

Particulieren van  € 520,00  nu €484,00
Zakelijk tarief* € 1.361,00  nu €878,00
* voor organisaties, ondernemers met een BV of wanneer de training wordt vergoed door werkgever of een instantie.

De kosten zijn incl. digitaal beschikbare oefeningen.

Startdatum: 24 januari 2024
Woensdag avond 24 jan. 7 en 21 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april en 8 mei. 2024.

Start:  19.00 uur tot 21.30 uur met uitloop tot 22.00 uur.

Locatie: Energie centrum 'de Volmolen' Molenstraat 60, 5581 VK Waalre. Precies op de grens van Waalre en Riethoven staat het mooie pand gelegen aan het water. 

VERGOEDINGEN

Het is o.v.b. mogelijk dat de Mindfulness based training (gedeeltelijk) vergoed wordt door de ziektekostenverzekeraar. Je kunt ook via ZorgWijzer.nl kijken naar de verschillende mogelijkheden tot vergoeding van de Mindfulnesstraining. Op hun website kun je ook een PDF bestand downloaden. Check je polis en vraag duidelijk naar de voorwaarden bij je zorgverzekeraar! Bij vragen kunt je gerust contact met mij opnemen.

Copyright © 2024 Hochstenbach Praktijk voor Mindfulness    |   Algemene Voorwaarden - Privacyverklaring
Copyright © 2024 Hochstenbach Praktijk voor Mindfulness
Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Webdesign & CMS by Downdijk