Compassie - Wat is compassie?

Compassie (of: mededogen) is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel dat van onszelf als dat van anderen. Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en bereidheid om daarin verantwoordelijkheid te nemen. Het is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar die vaak om allerlei redenen niet tot bloei gekomen is. Gelukkig kan compassie door beoefening wel ontwikkeld en verdiept worden en dat is het doel van compassietraining. Terwijl medelijden vooral gepaard gaat met angst en sentimentaliteit, vraagt compassie om moed en ruimhartigheid.

Vriendelijkheid en compassie staan dicht bij elkaar. Als je kunt spreken van een geluksthermometer dan houdt compassie zich meer bezig met de temperatuur onder het nulpunt, terwijl vriendelijkheid zich richt op de temperatuur boven nul. Maar beide zijn ze hartverwarmend en worden tegenwoordig samen wel eens aangeduid met de term heartfulness, als waardige aanvulling op het begrip mindfulness. En net zoals we mindfulness of een niet-oordelende aandacht kunnen trainen en ontwikkelen, zo blijken we vriendelijkheid en compassie ook te kunnen ontwikkelen door regelmatige beoefening.

Het bijzondere van deze beoefening is dat ze religie overstijgend is. We kunnen Moslim zijn, Christen, Boeddhist of atheïst … ieder mens kan zijn of haar leven wel verrijken met de kracht van vriendelijkheid en compassie.

In onze (westerse) cultuur denken we bij compassie meestal eerst aan mededogen naar anderen toe. Het blijkt echter dat compassie ook ontwikkeld kan worden naar onszelf toe. De boeddhistische psychologie gaat er zelfs van uit dat compassie pas goed en evenwichtig ontwikkeld kan worden als we vriendelijk en mededogend naar onszelf toe kunnen zijn.

Beoefening van zelfcompassie is niet egocentrisch maar zorgt juist voor een gezonde relatie met onszelf en juist ook voor een grotere openheid en mededogen naar anderen toe. Onder het motto: ‘Vermilder de wereld, begin bij jezelf’.

 

 

Compassie training MBCL in de regio Helmond, Gemert, Geldrop, Mierlo, Eindhoven, Heeze, Leende ,Valkenswaard, Waalre. 

 

 

 


  Terug
Copyright © 2024 Hochstenbach Praktijk voor Mindfulness    |   Algemene Voorwaarden - Privacyverklaring
Copyright © 2024 Hochstenbach Praktijk voor Mindfulness
Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Webdesign & CMS by Downdijk