Coaching & therapie - Therapie

Bij therapie is sprake van diepere individuele verkenning in het onbewuste met als doel de blokkades helder te krijgen en op te heffen. Tevens bevinden zich in het onbewuste nog niet aangesproken en ongekende mogelijkheden en kwaliteiten welke geïntegreerd kunnen worden Op het begrip therapie rust nogal een taboe, alsof het (eerst) slecht met u moet gaan voordat u 'in therapie' gaat. De praktijk wijst uit dat therapie heel effectief kan zijn om aan uzelf en uw hulpvraag te werken. In feite is er weinig verschil tussen coaching en therapie. Bij coaching kijkt u meer naar de toekomst en bij therapie ligt het accent op het verleden. 

Jungiaanse - en Psychodrama Therapie zijn vormen van psychodynamische psychotherapie. 
In vergelijking met coaching is therapie met name zinvol als u een klacht of hulpvraag hebt waarbij u de oorzaak ervan wilt achterhalen, verwerken en een plek geven. De klacht of hulpvraag kan lichamelijk, psychisch, emotioneel of spiritueel zijn en is vaak heel persoonlijk. Bij therapie wordt vanuit het hier en nu vooral naar het verleden gekeken. Door in het hier-en-nu en in het verleden te werken kunnen verbanden worden gelegd, onbewuste patronen bewust worden gemaakt, die gerelateerd zijn aan de huidige klacht.

Vroegere ervaringen liggen opgeslagen in ons onbewuste. We kunnen hier bij komen als we in een zekere trance verkeren. Dit is een toestand van veranderd bewustzijn die kan ontstaan wanneer we ons sterk concentreren op onze innerlijke wereld. In deze bewustzijnstoestand kunnen wij vergeten en verdrongen herinneringen uit het onbewuste bewust maken. Vrijwel iedereen van ons herinnert zich op deze manier de oorspronkelijke ervaringen die met het probleem verbonden zijn. Het is heel goed mogelijk om in trance terug te gaan naar de vroege jeugd of nog eerder. Wanneer we teruggaan naar de jeugd komen we bij innerlijke deel- of sub-persoonlijkheden. Onder andere bij het "innerlijk kind". Dit teruggaan en dit herbeleven is regressie.

Met onze innerlijke kind of andere sub-persoonlijkheden kunnen we in gesprek komen. Elke deelpersoon wil gehoord en gezien worden. Hoe beter wij leren omgaan met onze innerlijke delen, hoe lekkerder we in ons vel komen te zitten. Actieve imaginatie, Teken- en Droomanalyse, Psychodramatische werkvormen en Voice Dialogue zijn manieren om met onbewuste delen te werken.

"Bij mijn integratieve benadering staat de cliënt, vanzelfsprekend centraal. Hierbij maak ik o.a. gebruik van Psychosociale -, Jungiaanse - en Psychodrama Therapie, Voice Dialogue, Voicedrama,  Acceptatie en Commitment Therapie, Mindfulness en Boeddhistische psychologie".

Voor AANMELDEN KLIK HIER:  https://www.mindfulnesstrainingen.info/trainingen/aanmelden


  Terug
Copyright © 2023 Hochstenbach Praktijk voor Mindfulness    |   Algemene Voorwaarden - Privacyverklaring
Copyright © 2023 Hochstenbach Praktijk voor Mindfulness
Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Webdesign & CMS by Downdijk